🎯 عناوین این کارگاه:
– شناخت نور
– عکاسی دیجیتال
– آشنایی با کادربندی و ترکیب بندی عکس
– شناخت لنزها
– ادیت عکس
– شناخت شاخه های عکاسی